Een scheiding alleen al is een hele gebeurtenis en voor alle betrokken gezinsleden een verwarrende, vaak moeilijke, periode. Ondanks dit alles blijft het belang van de kinderen voorop staan.

Heeft u minderjarige kinderen en u wilt scheiden. Dan heeft u een ouderschapsplan nodig als u beiden het ouderlijk gezag heeft en de echtscheiding aanvraagt bij de rechtbank (ook bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap). Bent u niet gehuwd, maar heeft u allebei wel het ouderlijk gezag, dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Ouderlijk gezag

Ouders hebben automatisch gezamenlijk het gezag indien het kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Wordt het kind buiten een huwelijk of partnerschap geboren dan krijgt de moeder automatisch het ouderlijk gezag.

Voor de vader ligt dat anders. Hij moet eerst het kind erkennen om dan samen met de moeder het ouderlijk gezag aan te vragen. Het ouderschap geeft het wettelijk recht op omgang met de kinderen. In de regel is dit ook van toepassing voor personen met wie de kinderen een hechte band hebben.

Ouderschapsplan

Met mijn hulp wordt er een gedegen en helder ouderschapsplan opgesteld.

De belangrijkste aandachtspunten in willekeurige volgorde zijn:

 • Hoe worden de zorgtaken tussen de ouders verdeeld
 • Wat zijn de andere praktische gevolgen van de scheiding
 • Welke afspraken worden over de kinderalimentatie gemaakt
 • Hoe om te gaan met nieuwe partners of nieuwe fases in het leven van de kinderen
 • Op welke wijze blijven beide ouders goed geïnformeerd over het welzijn van de kinderen
 • Op welke toeslagen en fiscale heffingskortingen hebben de ouders recht
 • Hoe om te gaan met wanneer het kind 18 jaar wordt

Op al deze vragen zal ik u antwoord gegeven. Daarna zal er een oplossing worden gezocht die past binnen uw persoonlijke situatie.

Co-ouderschap

Als ouders besluiten tot een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken, dan wordt er gesproken over een co-ouderschap. In de praktijk betekent dit dat de kinderen net zo vaak bij de vader zijn als bij de moeder en dat de ouders goed met elkaar samenwerken bij de opvoeding van de kinderen.

Dit betekent dat het succes van co-ouderschap grotendeels afhangt van het gegeven dat de ouders in goed overleg beslissingen en keuzes maken. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang dat de kinderen zich hierbij prettig voelen én de gemaakte afspraken ook voor hen, denk hierbij aan tieners, praktisch uitvoerbaar zijn.

Zorg en omgangsregeling kinderen

In het zorgschema, dat een onderdeel wordt van het ouderschapsplan, worden de afspraken vastgelegd omtrent de zorg- en omgangstijd van de kinderen bij de ouders.

Denk hierbij aan afspraken over :

 • Welke doordeweekse dagen de kinderen bij welke ouder verblijven
 • Afspraken over de schoolvakanties
 • Afspraken met betrekking tot de feestdagen
 • Het vieren van de verjaardagen van de kinderen en of de ouders
 • Hoe te handelen bij ziekte van het kind of de verzorgende ouder

Een zorgschema is een dynamisch document. Als de kinderen ouder worden dan zal het zorgschema door de ouders, al dan niet in samenspraak met de kinderen, moeten worden aangepast.

Kinderalimentatie

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken komen over de kosten van de kinderen en op welke wijze deze betaald gaan worden. Kiest u voor kinderalimentatie of gaat u zelf nauwkeurig de kosten begroten? Voorop staat dat heldere afspraken belangrijk zijn. Dit brengt rust. Ik maak voor u een alimentatieberekening volgens de zogenaamde Tremanormen of, desgewenst, samen met u worden de daadwerkelijke kosten voor uw kinderen begroot en zal dit het uitgangspunt worden. Maatwerk staat voorop.

Daarnaast zal ik voor u onderzoeken of u in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen en/of fiscale kortingen.

Handige websites

https://www.ouders-uit-elkaar.nl/

https://www.villapinedo.nl/

https://jongehelden.nl/