U dacht dat het u nooit zou overkomen, maar toch wilt u, of uw partner, nu scheiden of de relatie beëindigen. Waarmee moet u allemaal rekening houden, wat moet u regelen en wat zijn de (on)mogelijkheden?

Ongeacht of u wel of niet on speaking terms bent, het blijft van belang dat u beiden goed geïnformeerd bent. Bij Martin Barkel kunt u terecht voor mediation bij echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap en als u uit elkaar gaat na samenwonen.

Scheidingsbemiddelaar

Een goede scheidingsbemiddelaar heeft specialistische kennis van familierecht, van juridische én financiële aspecten in het algemeen en bij scheiden in het bijzonder en van de dynamiek van de emoties die ontstaan bij scheiding.

Gemiddeld drie gesprekken

Tijdens de scheidingsbemiddeling worden alle aspecten met u besproken. Ervaring leert dat met 3 gesprekken van elk 2 uur alle punten kunnen worden besproken. Alle door u gemaakte afspraken worden verwoord in een (echt)scheidingsconvenant danwel vaststellingsovereenkomst.

Complete begeleiding

U kunt het volgende van mij verwachten :

  • Ontzorgen tijdens het echtscheidingstraject
  • Alle onderdelen van de (echt)scheiding in kaart brengen
  • Oplossingen benoemen wat er moet gebeuren met de eigen woning. Overnemen, verkopen, onverdeeld bezit houden of verhuren?
  • Hypotheek berekenen (hoogte leensom & maandlasten)
  • Kinder- of partneralimentatie berekenen
  • Het opstellen van het ouderschapsplan (als er minderjarige kinderen zijn)
  • Het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant danwel vaststellingsovereenkomst
  • Pensioenaanspraken bespreken
  • Het in kaart brengen van het besteedbaar inkomen en/of  het vermogen na de echtscheiding
  • Indienen van het verzoek tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap bij de Rechtbank (bij geregistreerd partnerschap in geval van minderjarige kinderen) en de inschrijving van de echtscheiding en of ontbinding in het huwelijksregister

Wie kan ik helpen?

Ik ben er voor iedereen die heeft besloten om uit elkaar te gaan. Dus of u nu gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of de samenleving (met – of zonder notarieel contract) wil beëindigen.

Second opinion

Wilt u een eigen (financieel) deskundige inschakelen die alleen uw belangen behartigt? Ook dan kunt u bij mij terecht voor een second opinion. Dat kan in het geval dat u bijvoorbeeld al een mediation bent gestart maar u twijfels heeft over de voortgang of de juistheid van de gepresenteerde uitkomsten. Of als er in het verleden afspraken zijn gemaakt, maar dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Klopt de te betalen of te ontvangen (kinder) alimentatie wel?