Indexering alimentatie 2023

In de Staatscourant is de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2023 gepubliceerd door de Minister voor Rechtsbescherming. Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2023 wordt verhoogd, is vastgesteld op 𝟑,𝟒 procent. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.