Dubbele kinderbijslag bij uitwonend kind

Veel ouders zijn al bekend met het feit dat wanneer er sprake is van intensieve zorg voor een (gehandicapt) kind, dat zij mogelijk aanspraak kunnen maken op een dubbele kinderbijslag ter tegemoetkoming voor de extra kosten.

Ook is het mogelijk dubbele kinderbijslag te ontvangen voor een uitwonend kind

Woont uw kind niet thuis omdat uw kind een bepaalde opleiding volgt? Of omdat uw kind vanwege ziekte of handicap niet thuis kan wonen? Dan kunt u soms dubbele kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minimaal € 1.149 per kwartaal uitgeeft aan onderhoud voor uw kind. Ook mag u of de andere ouder niet te veel dagen bij uw kind verblijven.

Voor meer informatie en aan welke voorwaarden u moet voldoen verwijzen wij u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-uitwonend-kind