Kosten opvang kinderen tijdens lock down periode i.v.m. de corona crisis

Het kabinet trekt € 175 miljoen uit om de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang te compenseren. Dat bedrag kan nog hoger worden als de opvang nog langer gesloten moet blijven.

De kinderopvanglocaties zijn sinds 16 maart gesloten. Alleen ouders die in de vitale sectoren werken mogen hun kinderen nog brengen. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, is gevraagd de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven betalen. Ook als zij op dit moment niet van kinderopvang gebruik kunnen maken. Ouders die de factuur blijven doorbetalen, krijgen daarom de eigen bijdrage die ze hierbij betalen, gecompenseerd. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, als gastouderopvang. Daarmee wordt ook voorkomen dat ouders zich genoodzaakt voelen de kinderopvang om die reden op te zeggen, met alle gevolgen van dien.