Halen en brengen van de kinderen, wat als één ouder niet meewerkt?

Recent heeft het gerechtshof een uitspraak gedaan omtrent het halen en brengen van de kinderen. De ouders dienen in beginsel de taak van het halen en brengen onderling te verdelen.

In deze specifieke zaak was de man uit eigen beweging verhuisd naar een plaats verder gelegen. De vrouw weigerde  vervolgens de kinderen te halen en of te brengen.

Het gerechtshof Den Bosch overwoog in haar uitspraak dat ondanks het gegeven dat de man zelf naar een ander plaats was vertrokken, hij toch een deel van de (extra) reiskosten die hij moest maken om de kinderen te halen en te brengen in mindering mocht brengen in zijn draagkrachtloos inkomen, hetgeen vervolgens gevolgen had voor zijn bijdrage in de kosten van de kinderen.

De uitspraak is na te lezen: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 02-04-2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:1177