Veel ruimere leennormen hypotheken in 2024

De aanpassingen in leencapaciteit (de zogenaamde loan to value) bij hypotheken voor 2024 zijn bekend gemaakt.

Voor alleenstaanden met minimaal een bruto jaarinkomen van € 28.000,00 stijgt de maximale leensom met € 16.000,00 t.o.v. 2023. Ook kan de leensom, los van het inkomen, verhoogd worden bij een gunstig energielabel. Onder een gunstig label wordt verstaan alles behalve de labels E.G.F.. Als er sprake is van een studieschuld (DUO) dan wordt er met de actuele schuld gerekend i.p.v. de oorspronkelijke schuld. Ook dit is een verbetering en gunstig voor de leencapaciteit.

Tot slot, wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen kan er in 2024 ook ter bekostiging van deze aan te brengen verbeteringen (b.v. isolatie, dubbelglas of warmtepomp) bovenop de maximale leensom meer worden geleend.