Akte van huwelijkse voorwaarden kwijt? Vraag ze op.

Het komt regelmatig voor dat onze klanten niet 1,2,3 de destijds opgestelde akte van huwelijkse voorwaarden kunnen vinden. Vaak komt dit door meerdere verhuizingen of zijn er al heel veel jaren verstreken na het opstellen hiervan.

Als niet meer bekend is welke notaris de akte ooit heeft opgesteld, dan kunt u bij de rechtbank een afschrift opvragen. Hieronder beschrijven wij hoe.

U kunt een afschrift van uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opvragen bij de rechtbank waar deze ingeschreven staan. Als u niet weet welke rechtbank dit is, dan kunt u dat nakijken in het huwelijksgoederenregister. Uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten dan wel daarin geregistreerd staan.

Verzoek

Zet in uw verzoek in elk geval:

  • volledige naam van beide partners
  • datum huwelijk
  • gemeentenaam waar het huwelijk is voltrokken
  • adresgegevens
  • telefoonnummer

Stuur mee:

  • kopie trouwboekje (als het afschrift voor de Belastingdienst bestemd is)
  • kopie identiteitsbewijs of identiteitsbewijzen