Kunnen samenwoners in de nabije toekomst ook verplicht worden om alimentatie te betalen?

Stellen die ongehuwd samenwonen zouden dezelfde alimentatieregeling moeten hebben als echtparen.

Dit is de conclusie van onderzoekers in het rapport “Alimentatie van nu” welk rapport door  minister Sander Dekker is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport komt voort uit afspraken in het regeerakkoord waarin is afgesproken onderzoek te doen naar de “herijking van het familierecht”.

Wel wordt overwogen dat samenwoners ervoor kunnen kiezen of ze een alimentatieverplichting voor zich laten gelden of niet. Deze keuze hebben gehuwden op dit moment niet.

Alimentatie is vaak een beladen onderwerp, toekomstige wetgeving vraagt om een zorgvuldige behandeling.  Het onderwerp is doorgeschoven tot na de verkiezingen zodat een volgend kabinet hierover kan beslissen.