De Rechtspraak en het coronavirus, echtscheidingen via mediation gaan wel door!

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn dicht sinds 17 maart. Dit heeft de Rechtspraak besloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe vallen alle rechtszaken stil.

Urgente zaken gaan wel door. Deze kunnen niet wachten omdat dat raakt aan de rechten van rechtzoekenden en verdachten. Bijvoorbeeld omdat een termijn verloopt waarbinnen de rechter moet oordelen.

Er is nog een uitzondering; namelijk wanneer er sprake is van een schriftelijke procedure. Een echtscheidingsaanvraag op gezamenlijk verzoek van partijen, b.v. via mediation tot stand gekomen, kan dus gewoon doorgang vinden. Dit geldt ook voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap.

Wel zo handig te weten als er b.v. een huis is aangekocht of toeslagen aangevraagd dienen te worden.