“Mijn ex-partner kan de alimentatie niet meer betalen”

Tijdens een scheiding maken partners afspraken over de alimentatie. Want ook al gaat u uit elkaar: u blijft financieel verantwoordelijk voor elkaar. Hoe komt u tot goede afspraken en hoe beperkt u het risico dat uw ex-partner in financieel moeilijke tijden de alimentatie niet meer kan betalen?

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. De eerste is een bijdrage voor het levensonderhoud van de kinderen, de tweede voor het levensonderhoud van de (ex-)partner. Meestal betaalt de hoofdkostwinner alimentatie aan de ex-partner.

Hoe komt u tot goede afspraken?
Onze Mediators maken het inzichtelijk wat aan alimentatie betaald kan worden. De Mediator laat u zien wat de gevolgen hiervan zijn voor het besteedbaar inkomen voor de alimentatieplichtige (de betaler) en de alimentatiegerechtigde (de ontvanger). In overleg wordt er een bedrag overeengekomen waar beide partijen zich goed bij voelen. Ook kunt u samen vastleggen wat er met de alimentatie gebeurt op het moment dat het inkomen verandert.

Wilt u niet meer bij iedere wijziging van omstandigheid met uw ex om de tafel, dan kunt u een ‘niet- wijzigingsbeding’ of een ‘beperkt niet-wijzigingsbeding’ laten opstellen. Hierin legt u vast dat de alimentatie in principe niet gewijzigd kan worden of zoals bij een ‘beperkt niet wijzigingsbeding onder welke omstandigheden deze wel gewijzigd kunnen worden. Welke omstandigheden dit zijn, wordt in onderling overleg vooraf bepaald.

Wat kunt u doen bij inkomensverlies?
Wanneer uw ex-partner alimentatieplichtig is en door bijvoorbeeld baanverlies of arbeidsongeschiktheid minder inkomen krijgt, wordt het voor hem/haar misschien lastig om de alimentatie te blijven betalen. Voor beide partijen betekent dit een ongewenste situatie. Eigenlijk is het in dit soort situaties altijd raadzaam om eerst samen in overleg te gaan en te proberen tot een oplossing te komen. Onze Mediators kunnen hier desgewenst in bemiddelen.

Komt u er samen niet uit? Indien er een gerechtelijke beschikking is waarin de alimentatie is opgenomen, heeft u als alimentatiegerechtigde nog de mogelijkheid om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen om de alimentatie te innen. Dit kan wanneer er 1 tot 6 maanden geen alimentatie is betaald. Als er geen gerechtelijke beschikking is, zult u naar de rechter moeten om alsnog aanspraak te kunnen maken op de alimentatie.