Nabetaling kindgebonden budget kan gevolgen hebben voor overige toeslagen, zo lost u dit op

Niet altijd ontvangen alle ouders die daar recht op hebben tijdig hun kind gebonden budget van de belastingdienst. Als de belastingdienst vervolgens de achterstallige termijnen in 1x aan de ouder(s) overmaakt, kan dat soms gevolgen hebben voor eventuele overige toeslagen die worden ontvangen, zoals b.v. de huur- of zorgtoeslag. Het Box 3 vermogen (waar o.a. saldi op uw bankrekeningen deel van uit maken) door de uitbetaling ineens te hoog geworden.

Dreigt u door een (forse) nabetaling uw overige toeslagen te verliezen?, dan kunt u een verzoek doen aan de belastingdienst om de nabetaling niet te laten meetellen in het vermogen dat de belastingdienst heeft vastgesteld.