Nieuw wet gedeeltelijke afkoop pensioen kan na de echtscheiding grote gevolgen hebben

Op 12 januari is de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” door de eerste kamer aangenomen. Dat betekent dat pensioengerechtigden ervoor kunnen kiezen om vanaf 1 januari 2023 op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen ineens uit te laten keren.

Deze uitbreiding van het keuzerecht bij pensioenen kan tot problemen leiden in situaties waarbij mensen in het verleden gescheiden zijn. Als de pensioenaanspraken zijn verevend kan de pensioengerechtigde besluiten een deel van zijn of haar pensioen af te kopen. Het gevolg hiervan is dat de er een eenmalige belastbare uitkering aan beiden ex partners volgt én dat de toekomstige pensioenuitkeringen aan beiden lager zullen zijn.

Knelpunten
De knelpunten die zich kunnen manifesteren bij scheidingen bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Verhoudingen tussen (ex-)partners
  • Inkomstenbelasting
  • Toeslagen

De éénmalige uitkering doet bij de vereveningsgerechtigde zijn of haar belastbare inkomen in dat jaar stijgen met mogelijk gevolgen voor toeslagen die worden ontvangen. Denk b.v. aan de huurtoeslag. Deze kan hierdoor lager worden of zelfs voor dat jaar vervallen.

Ook kan het ongewenste toekomstige effecten hebben, immers er was gerekend op een aanvullende pensioenbijdrage vanuit het pensioen van de ex partner, welke uitkering een stuk lager wordt door de afkoop.

Het is dus goed om bij echtscheidingen vanaf 2021 stil te staan of deze effecten wel gewenst zijn wanneer er afspraken worden gemaakt om de pensioenaanspraken te verevenen. Laat u derhalve deskundig voorlichten door onze Mediators.