Procedure voogd aanwijzen

Tijdens de mediation wordt ook besproken hoe te handelen na de echtscheiding als er minderjarige kinderen zijn en beide ouders komen te overlijden. Vaak denken onze klanten dat zij dan naar de notaris moeten om de voogdij te regelen. Dat hoeft niet. U kunt dit ook zelf regelen in het gezagsregister (www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Voogdij).

De procedure voogd aanwijzen bestaat uit de volgende stappen:

U kunt op 2 manieren een voogd aanwijzen:

Digitaal: U heeft het Burgerservicenummer van uw kind nodig en u logt in met uw DigiD.
Schriftelijk: Vul het formulier op de website van de Raad van de rechtspraak en stuur dit samen met de benodigde documenten op naar de rechtbank. Kies de rechtbank die uw woonplaats in het werkgebied heeft.

Benodigde documenten bij schriftelijk aanwijzen voogd:
Origineel afschrift van de geboorteakte, gedateerd en gewaarmerkt; niet ouder dan 3 maanden (verkrijgbaar bij uw gemeente) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.