Straks minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

Het pensioen van gescheiden echtparen wordt  in de toekomst anders verdeeld. Dat is de uitkomst van de wetswijziging die zoals het er nu uitziet uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treedt. Voor gescheiden echtparen heeft dit zowel positieve als negatieve gevolgen.

Ook al bent u gescheiden, financieel blijft u deels verantwoordelijk voor elkaar. Zo heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Anno 2021 is het nog zo dat u daar pas aanspraak op maakt zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Besluit uw ex-partner later met pensioen te gaan, dan krijgt u uw deel dus ook later.

Nabestaandenpensioen wordt minder

De regelgeving omtrent het nabestaandenpensioen verandert in uw nadeel. Nu heeft u nog recht op het volledige nabestaandenpensioen dat uw ex-partner voorafgaand aan en tijdens het huwelijk opbouwde. Als de wet in werking treedt krijgt u nog maar de helft van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Bovendien telt alleen dit pensioen mee dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Overigens is van belang te weten of uw ex-partner nabestaandenpensioen heeft op risicobasis of op opbouwbasis. In het eerste geval wordt er niets uitgekeerd indien uw ex-partner overlijdt. Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis krijgt u in dat geval wél uitgekeerd.

Zorg voor inzicht

Zorg dat u goed inzicht heeft in uw situatie. Wilt u uw pensioenzaken doorlichten of aanpassen, laat u dan bijstaan door uw Financieel Echtscheidingsadviseur.