Vechtscheiding sterft uit

Met dit pagina vullend artikel opent het Algemeen Dagblad n.a.v. een recent onderzoek.

Moest de rechter in 2010 nog bij één op de vijf gestrande huwelijken een oordeel vellen, nu is dat nog slechts één op de 17 scheidingen.

Uit het onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen de echtelieden met behulp van een mediator er in goed onderling overleg zijn uitgekomen. Uit vele onderzoeken is al onomstotelijk vastgesteld dat mediation dé oplossing is om veel problemen te voorkomen, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn.

Veel ex partners realiseren zich bovendien dat een gang naar de rechter duur is en veel negatieve energie oproept.

Co-ouderschap

Tevens blijkt uit het recent gehouden onderzoek dat co-ouderschap langzaam de norm wordt bij echtscheidingen. Was het 10 jaar geleden nog in 25% van de gevallen de afspraak, inmiddels is dat gestegen naar ruim een derde van alle zaken.

TOP 5 zorgen bij echtscheiding

  • Huisvesting                 40%
  • De kinderen                35%
  • Financiën                     33%
  • Alleen voorstaan        28%
  • Eenzaamheid             19%

Onze mediators zijn dus bij uitstek geschikt u te begeleiden, mede gezien hun ruime ervaring op gebied van hypotheken & financiën.