Wordt pensioenconversie in 2020 de standaard bij echtscheiding?

Bij nadere bestudering van de laatste evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding komen de nodige knelpunten naar boven als het gaat om de verdeling van het pensioen bij echtscheiding. Op dit moment is pensioenverevening hiervoor de standaard. Dit wil zeggen dat de partners aanspraak kunnen maken op elkaars opgebouwde pensioenrechten tijdens huwelijk. Wanneer het pensioen dan wordt uitgekeerd als één van hen de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan ontvangt de ander zijn of haar deel. Komt b.v. voor de pensioendatum de vereveningsgerechtigde te overlijden, dan ”groeit” het te verevenen deel weer aan bij de oorspronkelijke eigenaar van de pensioenuitkering.

Het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen kan echter ook via conversie worden verdeeld. Dat wil zeggen dat de aanspraak op het pensioen van de ander wordt omgezet in een eigen pensioen dat gaat uitkeren wanneer je zelf met pensioen gaat. Bij overlijden komt de pensioenaanspraak niet meer ten gunste van de oorspronkelijke eigenaar van het pensioen. In de praktijk wordt een stuk minder gebruik gemaakt van pensioenconversie.

Volgens minister Koolmees moet en kan de verdeling van het pensioen bij echtscheiding eenvoudiger. De voordelen van conversie ten opzichte van verevening geven voor hem de doorslag om van conversie de standaardmethode te maken. Beide ex-partners krijgen zo de regie over hun eigen pensioen en zijn daarvoor niet meer levenslang van elkaar afhankelijk.

Pensioendeskundigen zijn niet allemaal overtuigd van de voordelen, ook conversie heeft zo zijn nadelen. Laat u dus op pensioengebied deskundig adviseren door onze Mediators.