Alimentatie aanpassen in coronatijd?

Door de corona-maatregelen hebben veel mensen hun inkomen zien krimpen. Misschien maakt u zich ook zorgen om uw financiën, bijvoorbeeld omdat uw inkomen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden. Bent u gescheiden of zit u in een scheidingsprocedure, dan kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te laten aanpassen. Wat zijn de mogelijkheden?

In het scheidingsconvenant worden afspraken vastgesteld over de kinder- en/of partneralimentatie. Wie betaalt aan wie? Om welk bedrag gaat het? En voor welke duur? De hoogte van de alimentatie wordt onder meer bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven van beide partners, oftewel de ‘draagkracht’. Maar als de draagkracht van de alimentatieplichtige (de betaler) daalt, bijvoorbeeld door baanverlies of een dreigend faillissement, kan het gewenst zijn om de alimentatie tijdelijk te verlagen. Omgekeerd, wanneer de ontvanger minder inkomen heeft, is het wellicht handig de alimentatie tijdelijk te verhogen.

Naar de rechter?

Ex-partners zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Meestal leidt dat ertoe dat degene met het hoogste inkomen alimentatie aan de ander betaalt. Vanwege die wettelijke verplichting denken veel mensen dat je per se naar de rechter moet om aanpassing van de alimentatie aan te vragen. Dat is echter niet het geval. En meestal ook niet de beste optie.
In een rechtszaak is minder ruimte voor goed overleg en wordt voornamelijk gekeken of het inkomensverlies verwijtbaar of herstelbaar is. Wanneer dat niet het geval is, wordt het alimentatiebedrag soms aangepast. Maar meestal besluit de rechter dat voor slechts korte duur te doen, bijvoorbeeld tot 1 januari 2022. Een rechtszaak kost bovendien veel geld, het duurt doorgaans lang en het verslechtert in veel gevallen de relatie tussen beide ex-partners. En dat kan dan zijn weerslag hebben op de kinderen.

Gezamenlijk naar de Mediator

Wij geloven dat beide partijen er het meeste baat bij hebben als ze gezamenlijk tot een oplossing komen. Transparantie en openheid zijn daarbij essentieel. U zult dus uw financiële informatie met elkaar moeten delen. Op basis van de financiële gegevens maken wij inzichtelijk wat degene die alimentatie betaalt, nog kan missen en wat de ontvanger minimaal nodig heeft. Wat is redelijk voor beide partijen? Aan de hand van de herberekening kunnen partijen nieuwe afspraken maken. Bijvoorbeeld over de duur van de nieuwe cq. tijdelijke regeling en over wat er gebeurt wanneer uw inkomen weer stijgt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. En dat is alvast een zorg minder.